Jak rozumieć buddyzm?

Buddyzm jest systemem filozoficznym, ale nie stanowi systemu religijnych wierzeń. To najważniejsze, co należy wiedzieć, zanim ostatecznie zdecydujemy się zgłębić temat tego powszechnie znanego ale często bardzo mylnie interpretowanego kodeksu postępowania. Warto mieć na względzie fakt, że Siddhartha Gautama to nie Bóg, ale założyciel buddyzmu zwanego niegdyś buddhasasana, bowiem...

Pojęcia buddyjskie

Do podstawowych pojęć buddyjskich zalicza się termin nirwana, sansara, Ośmioraka, Bodhi czy przebudzenie. Do czego one nawiązują? Więcej na ten temat w dalszych częściach niniejszego tekstu. W kontekście nirwany warto wspomnieć o pierwotnym określeniu nirvana, jakie wywodzi się od słowa nibbana, a więc wolność w ustaniu, czyli uzyskanie maksymalnego...

Symbole buddyzmu

Do podstawowych symboli systemu filozoficznego zwanego buddyzmem zalicza się przede wszystkim flagę buddyjska, która jest powszechnie znana i równie chętnie użytkowana. Jest to dzieło autorstwa Colombo Committee. W skład grupy projektującej zalicza się jako pełniącego funkcję przewodniczącego Hikkaduwe Sri Sumangala Thera. Pozostali członkowie to William de Abrew, Andiris Perera...

Co głosi buddyzm?

Nieodłącznym pojęciem związanym z buddyzmem okazuje się termin karma. Pochodzi od sanskrytu i tamtejszego wyrazu kamma, jaki oznacza akcję, czyn, działanie. Nieprzypadkowe jest takie odniesienie w buddyjskiej filozofii do wiecznych wcieleń jednostki, która przeżywa rzeczywistość przeistaczając się zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Wszystko to, jaki byt będzie miała...

Na czym opiera się filozofia buddyjska?

Filozofia buddyjska to raczej system etycznego i moralnego postępowania, aniżeli system religijny. Warto wiedzieć, dlaczego tak dużo jest dzisiaj przedstawicieli tego jednego z najpowszechniejszych systemu wierzeń. Więcej na ten temat dowiesz się, czytając poniższe fragmenty. Zapraszamy do lektury. Może najpierw wyjdźmy od tego, że skonkretyzujemy, czym dokładnie jest słowo...

Buddyzm – nie religia a filozofia

Religia buddyjska okazuje się często określana mianem filozofii aniżeli systemu wierzeń. Wszystko za sprawą Buddy, który nazywał się naprawdę Siddhartha Gautame i który uważany jest na całym świecie za filozofa i mędrca, a nie Boga. Czym charakteryzuje się buddyzm? Zacznijmy od tego, że pojęcie buddyzm nie jest formalnym nazewnictwem...

Cztery Szlachetne Prawdy

Buddyzm jako system religijny, czy jak kto woli- kodeks postępowania moralno-etycznego oraz nurt filozoficzny – zawsze bazuje na kilku standardowych regułach będących efektem życiowych analiz, rozważań i refleksji egzystencjonalnych Buddy czyli Siddhartha Gautamy, który stanowi założyciela buddyzmu. Jako „oświecony” bo tak rozumie się pojęcie Buddha. Na czym opiera się...