Na czym opiera się filozofia buddyjska?

Filozofia buddyjska to raczej system etycznego i moralnego postępowania, aniżeli system religijny. Warto wiedzieć, dlaczego tak dużo jest dzisiaj przedstawicieli tego jednego z najpowszechniejszych systemu wierzeń. Więcej na ten temat dowiesz się, czytając poniższe fragmenty. Zapraszamy do lektury. Może najpierw wyjdźmy od tego, że skonkretyzujemy, czym dokładnie jest słowo...

Buddyzm – nie religia a filozofia

Religia buddyjska okazuje się często określana mianem filozofii aniżeli systemu wierzeń. Wszystko za sprawą Buddy, który nazywał się naprawdę Siddhartha Gautame i który uważany jest na całym świecie za filozofa i mędrca, a nie Boga. Czym charakteryzuje się buddyzm? Zacznijmy od tego, że pojęcie buddyzm nie jest formalnym nazewnictwem...

Cztery Szlachetne Prawdy

Buddyzm jako system religijny, czy jak kto woli- kodeks postępowania moralno-etycznego oraz nurt filozoficzny – zawsze bazuje na kilku standardowych regułach będących efektem życiowych analiz, rozważań i refleksji egzystencjonalnych Buddy czyli Siddhartha Gautamy, który stanowi założyciela buddyzmu. Jako „oświecony” bo tak rozumie się pojęcie Buddha. Na czym opiera się...