Medytacja

Buddyzm jako system wierzeń czy kodeks etyczny?

Buddyzmem określa się system wierzeń, który nie stanowi jednak konkretnej religii, ale jest pojęciem odnoszącym się do określonego typu kodeksu moralnego postępowania. Warto wiedzieć, że jest to monoteistyczna religia, o ile już ktoś traktuje buddyzm jako religię, niemniej jednak wiele jest tu elementów odrzucanych przez klasyczny system monoteistyczny, do...

Ośmiroaka- czym jest?

Jednym z najważniejszych filarów wiary czy też jak niektórzy twierdzą systemu filozoficznego nazywanego buddyzmem okazuje się Ośmioraka. Jest to skrótowe pojęcie odnoszące się przede wszystkim o Szlachetnej Ośmiostopniowej Ścieżki, czy też Szlachetnej Ośmioaspektowej Ścieżki. Na czym ona bazuje i po co ona jest? Podczas gdy chrześcijanie mają swój dekalog,...

Jak rozumieć buddyzm?

Buddyzm jest systemem filozoficznym, ale nie stanowi systemu religijnych wierzeń. To najważniejsze, co należy wiedzieć, zanim ostatecznie zdecydujemy się zgłębić temat tego powszechnie znanego ale często bardzo mylnie interpretowanego kodeksu postępowania. Warto mieć na względzie fakt, że Siddhartha Gautama to nie Bóg, ale założyciel buddyzmu zwanego niegdyś buddhasasana, bowiem...

Na czym opiera się filozofia buddyjska?

Filozofia buddyjska to raczej system etycznego i moralnego postępowania, aniżeli system religijny. Warto wiedzieć, dlaczego tak dużo jest dzisiaj przedstawicieli tego jednego z najpowszechniejszych systemu wierzeń. Więcej na ten temat dowiesz się, czytając poniższe fragmenty. Zapraszamy do lektury. Może najpierw wyjdźmy od tego, że skonkretyzujemy, czym dokładnie jest słowo...