Ośmiroaka- czym jest?

Jednym z najważniejszych filarów wiary czy też jak niektórzy twierdzą systemu filozoficznego nazywanego buddyzmem okazuje się Ośmioraka. Jest to skrótowe pojęcie odnoszące się przede wszystkim o Szlachetnej Ośmiostopniowej Ścieżki, czy też Szlachetnej Ośmioaspektowej Ścieżki. Na czym ona bazuje i po co ona jest?
Podczas gdy chrześcijanie mają swój dekalog, jaki jest wręcz wyrocznią ich wiary, w przypadku systemu buddyjskiego, w grę wchodzi właśnie osiem szlachetnych reguł postępowania, jakie zostały ujęte w swego rodzaju dekalog buddyjski, tyle że ośmioaspektowy. W ten sposób powstała ośmioraka, bazująca w pełni na tym, co głosił za życia założyciel tego systemu wierzeń, czyli Siddhartha Gautama.
Wśród Ośmioraki wyróżnia się między innymi Właściwy Pogląd zakładający zaznajomienie się z Czterema Szlachetnymi Prawdami.

Ponadto, wyszczególnia się też Właściwe Postanowienie, Właściwe Słowo, Właściwy Czyn, Właściwe Zarobkowanie, Właściwy Wysiłek, Właściwą Uważność i Właściwą Medytację. W każdym przypadku dążeniem okazuje się uzyskanie stanów wiecznego szczęścia, czyli nirwany zamiast cierpienia i udręczania się oraz lamentów. Wszystko to ma zaś zostać wypracowane w oparciu przede wszystkim na szlachetności, dlatego warto wspomnieć raz jeszcze że punktem wyjściowym w tym wypadku okazuje się nawołanie do Szlachetnych Czterech Prawd. Ośmioraka generalnie jest podzielona na trzy podstawowe grupy zasad jakie wiążą się zwłaszcza z moralnością, mądrością i skupieniem. Ne ze sobą nawzajem współgrają oraz na siebie wpływają.
Autor artykułu: