Na czym opiera się filozofia buddyjska?

Filozofia buddyjska to raczej system etycznego i moralnego postępowania, aniżeli system religijny. Warto wiedzieć, dlaczego tak dużo jest dzisiaj przedstawicieli tego jednego z najpowszechniejszych systemu wierzeń. Więcej na ten temat dowiesz się, czytając poniższe fragmenty. Zapraszamy do lektury.
Może najpierw wyjdźmy od tego, że skonkretyzujemy, czym dokładnie jest słowo buddyzm.

Program treningowy online Buddyzm pochodzi od pojęcia budha oraz sasana, bowiem w ten sposób często było określane to wierzenie. Dopiero od niedawna obowiazuje termin buddyzm, który odnosi się do specyficznego systemu wierzeń stworzonego na podstawie myśli i rozważań Siddharthy Gautama. Ujęta w Cztery Szlachetne Prawdy filozofia Gautamy po dziś dzień bije rekordy popularności, zwłaszcza kiedy ludzie dość masowo zaczynają odchodzić od klasycznej religii oraz zaczynają opierać swoje postępowanie o etyczny i moralny system wartości, do jakich buddyzm w swej pierwotnej, nieskażonej postaci jak najbardziej należy zaliczyć. Pojęcia wcześniej wyszczególnione, a więc sasana buddhasasana czy dharma są terminami używanymi w odniesieniu do buddyzmu zwłaszcza na Wschodzie.
Warto pamiętać, że Cztery Szlachetne Prawdy, które zostały przedstawione przez Siddhartha Gautamę bazują na Ośmiorakiej Ścieżce mającej bazować na dążeniu do wiecznego poczucia szczęścia, a tym samym ustania smutków i cierpienia. Pojęcia buddha natomiast jakim zaczęto nazywać twórcę tego systemu wierzeń wywodzi się z języka sanskryt i oznacza w dosłownym tłumaczeniu pali, czyli „przebudzony”.
Autor artykułu: