Buddyzm jako system wierzeń czy kodeks etyczny?

Buddyzmem określa się system wierzeń, który nie stanowi jednak konkretnej religii, ale jest pojęciem odnoszącym się do określonego typu kodeksu moralnego postępowania. Warto wiedzieć, że jest to monoteistyczna religia, o ile już ktoś traktuje buddyzm jako religię, niemniej jednak wiele jest tu elementów odrzucanych przez klasyczny system monoteistyczny, do...

Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka

Jednym z najważniejszych filarów systemu filozoficznego nierzadko określanego także systemem wierzeń jakim jest buddyzm, okazuje się między innymi Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka. Biorąc pod uwagę inne określenia odnoszące się do tego terminu religijnego, warto także wspomnieć o terminach Ośmioaspektowa oraz Ośmioraka. W zakresie tej ścieżki warto wiedzieć, że jest to...