Bodhi – co to oznacza w buddyzmie?

Termin Bodhi odnosi się do języka sanskrytu, w którym tytułowe pojęcie tłumaczone jest w sposób dosłowny jako przebudzenie, oświecenie. Ma to opierać się w głównej mierze o dążenie do uzyskania wewnętrznego doświadczenia, refleksji skłaniającej przede wszystkim do uzyskania szczęścia czyli stanu zwanego nirwaną. Jaką funkcję pełni jednak w filozofii...

Etyka w buddyzmie

Jeżeli ktoś chce być prawdziwym wyznawca buddyzmu, koniecznie powinien zwrócić uwagę nie tylko na nadrzędne filary wiary buddyjskiej, jakimi są na przykład Cztery Szlachetne Ścieżki czy też Ośmioraka. Ważne jest także to, aby przez całe swoje ziemskie życie w każdym z wcieleń wykazywać się etycznym postępowaniem. Moralność i życie...

Jak dzieli się buddyzm?

Istnieje mnóstwo rozmaitych odłamów i nurtów stricte związanych z tradycyjnym buddyjskim systemem wierzeń, ale ciężko jest to skonkretyzować ot tak i w jednym punkcie ująć wszystkie z nich. W niniejszym tekście postaramy się jednakże przybliżyć, na czym bazuje rdzeń nauk zaliczanych do buddyzmu oraz jakie formy buddyzmu są najbardziej...

Medytacja w buddyzmie

W wielu wymiarach buddyzm postrzegany jest jako system filozoficzny, który oparty jest przede wszystkim na postrzeganiu świata przez duchowość. W tym zakresie mowa zwłaszcza o buddyzmie w kontekście medytacji, jaka niewątpliwie jest jego najważniejszym aspektem. Co przez to rozumiemy? Na czym powinna opierać się właściwa forma medytowania? Co to...

Buddyzm – najważniejsze wymiary

Pamiętajmy, że buddyzm nie stanowi systemu wierzeń, ale jest swoistym kodeksem moralnego postępowania odnoszącym się przede wszystkim do analiz i rozważań a także wzorów postępowania jakie odnoszą się przede wszystkim do naszego codziennego funkcjonowania i opracowane zostały, a w zasadzie wypracowane przez Siddhartha Gautamę. To on uchodzi za założyciela...

Ośmiroaka- czym jest?

Jednym z najważniejszych filarów wiary czy też jak niektórzy twierdzą systemu filozoficznego nazywanego buddyzmem okazuje się Ośmioraka. Jest to skrótowe pojęcie odnoszące się przede wszystkim o Szlachetnej Ośmiostopniowej Ścieżki, czy też Szlachetnej Ośmioaspektowej Ścieżki. Na czym ona bazuje i po co ona jest? Podczas gdy chrześcijanie mają swój dekalog,...

Jak rozumieć buddyzm?

Buddyzm jest systemem filozoficznym, ale nie stanowi systemu religijnych wierzeń. To najważniejsze, co należy wiedzieć, zanim ostatecznie zdecydujemy się zgłębić temat tego powszechnie znanego ale często bardzo mylnie interpretowanego kodeksu postępowania. Warto mieć na względzie fakt, że Siddhartha Gautama to nie Bóg, ale założyciel buddyzmu zwanego niegdyś buddhasasana, bowiem...