Bodhi – co to oznacza w buddyzmie?

Termin Bodhi odnosi się do języka sanskrytu, w którym tytułowe pojęcie tłumaczone jest w sposób dosłowny jako przebudzenie, oświecenie. Ma to opierać się w głównej mierze o dążenie do uzyskania wewnętrznego doświadczenia, refleksji skłaniającej przede wszystkim do uzyskania szczęścia czyli stanu zwanego nirwaną. Jaką funkcję pełni jednak w filozofii buddyjskiej bodhi?
Bodhi to nazewnictwo związane z Sidharthą Gautamą, który był założycielem tego systemu filozoficznego i to on po raz pierwszy użył pojęcia bodhi, jakie odnosiło się do tego, co w buddyzmie najważniejsze, a mianowicie oświecenia. Dosłownie tak można tłumaczyć termin bodhi. Jest to wybudzenie się ze snu oraz zyskanie samoświadomości. Przebudzenie jest rozumiane jako wyjście ze stanu wcześniej występującej ignorancji. Mowa tu także o bezwzględnie łączącym się z bodhi doświadczeniem Trzech Cech istnienia.

Do wspomnianych Trzech Cech zalicza się miedzy innymi nietrwałość, ale też brak niezmiennego ja oraz bolesność. W opinii buddystów kiedy człowiek osiągnie bodhi, do stanu którego udało się dotrzeć Buddzie, czyli Sidhartha Gautama, można wyjść ze stanu samsary, czyli przygnębienia i przejść w stan nirwany, bo to powinno stanowić główne dążenie człowieka. Jest to jednoczesne z uwolnieniem się od smutku, jaki pociąga za sobą bezustanne rodzenie się i śmierć. Warto wspomnieć o tym, że samsara to zawsze dla jednostki ból. Bodhi jest realne, ale trzeba trzymać się do tego najważniejszych filarów buddyzmu. Dopiero dzięki temu damy radę rozwinąć maksymalną doskonałość.
Autor artykułu: