Wiara

Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka

Jednym z najważniejszych filarów systemu filozoficznego nierzadko określanego także systemem wierzeń jakim jest buddyzm, okazuje się między innymi Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka. Biorąc pod uwagę inne określenia odnoszące się do tego terminu religijnego, warto także wspomnieć o terminach Ośmioaspektowa oraz Ośmioraka. W zakresie tej ścieżki warto wiedzieć, że jest to...

Etyka w buddyzmie

Jeżeli ktoś chce być prawdziwym wyznawca buddyzmu, koniecznie powinien zwrócić uwagę nie tylko na nadrzędne filary wiary buddyjskiej, jakimi są na przykład Cztery Szlachetne Ścieżki czy też Ośmioraka. Ważne jest także to, aby przez całe swoje ziemskie życie w każdym z wcieleń wykazywać się etycznym postępowaniem. Moralność i życie...

Jak dzieli się buddyzm?

Istnieje mnóstwo rozmaitych odłamów i nurtów stricte związanych z tradycyjnym buddyjskim systemem wierzeń, ale ciężko jest to skonkretyzować ot tak i w jednym punkcie ująć wszystkie z nich. W niniejszym tekście postaramy się jednakże przybliżyć, na czym bazuje rdzeń nauk zaliczanych do buddyzmu oraz jakie formy buddyzmu są najbardziej...

Medytacja w buddyzmie

W wielu wymiarach buddyzm postrzegany jest jako system filozoficzny, który oparty jest przede wszystkim na postrzeganiu świata przez duchowość. W tym zakresie mowa zwłaszcza o buddyzmie w kontekście medytacji, jaka niewątpliwie jest jego najważniejszym aspektem. Co przez to rozumiemy? Na czym powinna opierać się właściwa forma medytowania? Co to...

Pojęcia buddyjskie

Do podstawowych pojęć buddyjskich zalicza się termin nirwana, sansara, Ośmioraka, Bodhi czy przebudzenie. Do czego one nawiązują? Więcej na ten temat w dalszych częściach niniejszego tekstu. W kontekście nirwany warto wspomnieć o pierwotnym określeniu nirvana, jakie wywodzi się od słowa nibbana, a więc wolność w ustaniu, czyli uzyskanie maksymalnego...

Co głosi buddyzm?

Nieodłącznym pojęciem związanym z buddyzmem okazuje się termin karma. Pochodzi od sanskrytu i tamtejszego wyrazu kamma, jaki oznacza akcję, czyn, działanie. Nieprzypadkowe jest takie odniesienie w buddyjskiej filozofii do wiecznych wcieleń jednostki, która przeżywa rzeczywistość przeistaczając się zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Wszystko to, jaki byt będzie miała...

Cztery Szlachetne Prawdy

Buddyzm jako system religijny, czy jak kto woli- kodeks postępowania moralno-etycznego oraz nurt filozoficzny – zawsze bazuje na kilku standardowych regułach będących efektem życiowych analiz, rozważań i refleksji egzystencjonalnych Buddy czyli Siddhartha Gautamy, który stanowi założyciela buddyzmu. Jako „oświecony” bo tak rozumie się pojęcie Buddha. Na czym opiera się...