Pojęcia buddyjskie

Do podstawowych pojęć buddyjskich zalicza się termin nirwana, sansara, Ośmioraka, Bodhi czy przebudzenie. Do czego one nawiązują? Więcej na ten temat w dalszych częściach niniejszego tekstu.
W kontekście nirwany warto wspomnieć o pierwotnym określeniu nirvana, jakie wywodzi się od słowa nibbana, a więc wolność w ustaniu, czyli uzyskanie maksymalnego pragnienia. W tym zakresie warto wyszczególnić dążenie do https://sic.com.pl/ ustania wszelakich pragnień i uzyskanie maksimum wolności jaka wiąże się z brakiem smutków oraz lęków i lamentów. To duchowy spokój i wyciszenie rozumiane jako brak jakichkolwiek emocji negatywnych oraz obaw i strachu. To także zakończenie wiecznego przejścia z samsary, a mianowicie z narodzin do śmierci i znowu do kolejnych narodzin. Jest to sposób na uwolnienie się od tego, co powoduje ludzkie rozterki. Zdaniem buddystów taki stan jest możliwy, jeżeli będziemy trzymać się Czterech Szlachetnych Prawd.

W oparciu o to możliwe jest przede wszystkim wyzbycie się jakichkolwiek pragnień. Tyczy się to zarówno naszego nastawienia do ludzi, jak także do obiektów, rzeczy materialnych. Człowiek ma błogi spokój i niczego nie potrzebuje. Nirwana opiera się na tym, że jednostka staje wyżej ponad rzeczywistość bazującą na przyczynie oraz skutku. Mowa tu zatem o narodzinach i śmierci. Nirwana jest uwolnieniem naszego umysłu od ciągłego myślenia oraz niewiedzy. Sansara zaś bazuje na niekończącej się wędrówce, Jest to przechodzenie z życia do innego życia, z jednego poziomu do zupełnie odmiennego.
Autor artykułu: