Etyka w buddyzmie

Jeżeli ktoś chce być prawdziwym wyznawca buddyzmu, koniecznie powinien zwrócić uwagę nie tylko na nadrzędne filary wiary buddyjskiej, jakimi są na przykład Cztery Szlachetne Ścieżki czy też Ośmioraka. Ważne jest także to, aby przez całe swoje ziemskie życie w każdym z wcieleń wykazywać się etycznym postępowaniem. Moralność i życie wedle rygorystycznych zasad cnoty, umiaru i mądrości są zdecydowanie najważniejsze. Warto wspomnieć na czym opiera się etyka w tej dziedzinie filozoficznej bo tak buddyzm niewątpliwie należy określić.
Buddyzm bazuje zwłaszcza na szkołach klasycznych, które wiążą się z przekonaniem o ludzkim schronieniu w Trzech Klejnotach. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na to, że jest to podstawowa praktyka na przykład mnichów buddyjskich.

Do klejnotów o jakich mowa zalicza się następujące elementy – Buddę, Dharmę oraz Sangha. Budda nie tylko odnosi się do Sidhartha Gautama, ale także bazuje na odniesieniu do pojęcia szeroko rozumianego oświecenia. Jest to uzyskanie przede wszystkim doświadczenia związanego z zakończeniem wszelkich nieszczęść duchowych oraz bólu i lamentu odczuwanego w ramach samsary, a więc stałego odradzania się na nowo i bezustannego żegnania się z życiem codziennym. Budda jest też utożsamiana oczywiście z wyżej wspomnianym Gautamą Sidharthą, a więc założycielem całego systemu filozoficznego zwanego buddyzmem. Dharma to natomiast określenie nauk jakie prezentował Budda za swego życia i które pozostały po nim po dziś dzień. Mahajana to zaś następne wywodzące się z tego pojęcie wiążące się ze schronieniem w postaci rzeczywistości ostatecznej.
Autor artykułu: