Pojęcia buddyjskie

Do podstawowych pojęć buddyjskich zalicza się termin nirwana, sansara, Ośmioraka, Bodhi czy przebudzenie. Do czego one nawiązują? Więcej na ten temat w dalszych częściach niniejszego tekstu. W kontekście nirwany warto wspomnieć o pierwotnym określeniu nirvana, jakie wywodzi się od słowa nibbana, a więc wolność w ustaniu, czyli uzyskanie maksymalnego...

Symbole buddyzmu

Do podstawowych symboli systemu filozoficznego zwanego buddyzmem zalicza się przede wszystkim flagę buddyjska, która jest powszechnie znana i równie chętnie użytkowana. Jest to dzieło autorstwa Colombo Committee. W skład grupy projektującej zalicza się jako pełniącego funkcję przewodniczącego Hikkaduwe Sri Sumangala Thera. Pozostali członkowie to William de Abrew, Andiris Perera...

Co głosi buddyzm?

Nieodłącznym pojęciem związanym z buddyzmem okazuje się termin karma. Pochodzi od sanskrytu i tamtejszego wyrazu kamma, jaki oznacza akcję, czyn, działanie. Nieprzypadkowe jest takie odniesienie w buddyjskiej filozofii do wiecznych wcieleń jednostki, która przeżywa rzeczywistość przeistaczając się zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Wszystko to, jaki byt będzie miała...

Na czym opiera się filozofia buddyjska?

Filozofia buddyjska to raczej system etycznego i moralnego postępowania, aniżeli system religijny. Warto wiedzieć, dlaczego tak dużo jest dzisiaj przedstawicieli tego jednego z najpowszechniejszych systemu wierzeń. Więcej na ten temat dowiesz się, czytając poniższe fragmenty. Zapraszamy do lektury. Może najpierw wyjdźmy od tego, że skonkretyzujemy, czym dokładnie jest słowo...

Buddyzm – nie religia a filozofia

Religia buddyjska okazuje się często określana mianem filozofii aniżeli systemu wierzeń. Wszystko za sprawą Buddy, który nazywał się naprawdę Siddhartha Gautame i który uważany jest na całym świecie za filozofa i mędrca, a nie Boga. Czym charakteryzuje się buddyzm? Zacznijmy od tego, że pojęcie buddyzm nie jest formalnym nazewnictwem...

Cztery Szlachetne Prawdy

Buddyzm jako system religijny, czy jak kto woli- kodeks postępowania moralno-etycznego oraz nurt filozoficzny – zawsze bazuje na kilku standardowych regułach będących efektem życiowych analiz, rozważań i refleksji egzystencjonalnych Buddy czyli Siddhartha Gautamy, który stanowi założyciela buddyzmu. Jako „oświecony” bo tak rozumie się pojęcie Buddha. Na czym opiera się...