Cztery Szlachetne Prawdy

Buddyzm jako system religijny, czy jak kto woli- kodeks postępowania moralno-etycznego oraz nurt filozoficzny – zawsze bazuje na kilku standardowych regułach będących efektem życiowych analiz, rozważań i refleksji egzystencjonalnych Buddy czyli Siddhartha Gautamy, który stanowi założyciela buddyzmu. Jako „oświecony” bo tak rozumie się pojęcie Buddha.
Na czym opiera się filozofia buddyjska? Przede wszystkim jest to system wierzeń, prądów myślowych oraz zespół praktyk i nauk. Do tego warto wspomnieć także o tym, że eksperci badający i analizujący buddyzm wykazują połączenie między szkołami buddyjskimi oraz tradycjami wprowadzonymi przez Buddę. Niemniej jednak, jakby tego systemu postępowania nie traktować- czy jako filozofia, czy jako wiara, konieczne jest opieranie go o Cztery Szlachetne Prawdy. Jest to system podstawowych założeń religii tu omawianej, który został wyróżniony w trakcie pierwszego kazania wygłoszonego przez Buddę. Miało to miejsce w Parku Gazeli na terenie Sarnath. Po dziś dzień to wyrocznia i najważniejsze filary wiary buddyjskiej.

Cztery Szlachetne Prawdy są uznawane jako baza wyjściowa do wyznawania buddyzmu, niezależnie w zasadzie od tego, do jakiej tradycji buddyjskiej nawiązujemy.
Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu mówi o tym, że same nasze narodziny wiążą się z cierpieniem, podobnie jak starzenie, czy śmierć. Wyszczególnia się pięć różnych skupisk, źródeł owego cierpienia. Druga Szlachetna Prawda mówi o przyczynie wyżej wspomnianego cierpienia, przez co rozumie się pragnienie. Trzecia odnosi się do ustania cierpienia i dążenia do stanu szczęśliwości.
Autor artykułu: