Jak dzieli się buddyzm?

Istnieje mnóstwo rozmaitych odłamów i nurtów stricte związanych z tradycyjnym buddyjskim systemem wierzeń, ale ciężko jest to skonkretyzować ot tak i w jednym punkcie ująć wszystkie z nich. W niniejszym tekście postaramy się jednakże przybliżyć, na czym bazuje rdzeń nauk zaliczanych do buddyzmu oraz jakie formy buddyzmu są najbardziej charakterystyczne. Więcej dowiesz się w dalszych fragmentach.
Cztery Szlachetne Prawdy i Ośmioraka stanowią sauny najważniejsze filary, na jakich bazuje nauka buddyjska. Musimy jednakże wiedzieć, że równie kluczowe zasady systemu wierzeń o którym tutaj mowa to Trzy Cechy Istnienia. Do tego dochodzi też dwanaście ogniw tak zwana współzależnego powstawania. Te wyżej wspomniane elementy buddyzmu okazują się zdecydowanie najważniejsze, ale nie oznacza to wcale że to jedyne filary tejże wiary.

W zależności od tego, o jakim rodzaju nurtu buddyjskiego mowa, w grę wchodzi mocno rozszerzona skala i wymiar buddyjskich systemów filozoficznych i ich poszczególnych odłamów.
Warto wspomnieć na przykład o tym, że występują istotne różnice w szkołach Mahajany oraz Wadżrajany. Na podstawie tych szkół wydzielone zostały różne tradycje takie jak przykładowo Theravada a więc Droga Starszych, jaka niekiedy jest błędnie określana mianem hinajany. Bazuje w oparciu o tradycję Sthaviravada. Mahajana obejmuje chan, amidyzm, son, zen. W kontekście chan owa o japońskim zenie, z kolei son odnosi się do odłamu typowo koreańskiego. Jeszcze czymś innym jest w tym kontekście Szkoła Czystej Krainy. W wielu przypadkach wyróżnia się nauki Hinajany związane z metodami Wadżrajany takie jak Shingon, Tendai, Buddyzm tybetański, Gelug, Sakja czy Kagju.
Autor artykułu: