Co głosi buddyzm?

Nieodłącznym pojęciem związanym z buddyzmem okazuje się termin karma. Pochodzi od sanskrytu i tamtejszego wyrazu kamma, jaki oznacza akcję, czyn, działanie. Nieprzypadkowe jest takie odniesienie w buddyjskiej filozofii do wiecznych wcieleń jednostki, która przeżywa rzeczywistość przeistaczając się zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Wszystko to, jaki byt będzie miała jednostka zależne jest w głównej mierze od tego, jaki rodzaj żywota będzie człowiek prowadził we wcześniejszym swoim wcieleniu. Co mamy na myśli dokładnie i jak to rozumieć? Zobacz dalej.
Karmą określa się wynik działań jednostki związanych z dzianiem się następstw naszych dążeń, celów oraz woli. Ma to być tak jakby w pewnym sensie oddanie tego, co my daliśmy niegdyś komuś na skutek własnego działania.

Wiąże się to zaś z pojęciem vipaka. Karma w zasadzie to coś, co funkcjonuje w wielu systemach wierzenia, nie tylko w poglądzie filozoficznym znanym jako buddyzm. W buddyzmie po prostu właśnie takim terminem jest to określane. Niemniej jednak warto wspomnieć, że w religii chrześcijańskiej również można mówić o przemianach, jakie następują z duszą człowieka po śmierci i odejściu z życia ziemskiego. W karmie w wymiarze buddyjskim różne jest przede wszystkim to, że karma traktowana jest jak brak ustalonego z góry skutku ale traktowana jako efekt ludzkich czynów. W związku z tym, można mówić o konsekwencji czynów człowieka i jego świadomym działaniu. Warto wspomnieć że karma jest podstawowym filarem wiary buddyjskiej, na równi traktowanym przykładowo z samsarą czy też nirwaną.
Autor artykułu: