Buddyzm jako system wierzeń czy kodeks etyczny?

Buddyzmem określa się system wierzeń, który nie stanowi jednak konkretnej religii, ale jest pojęciem odnoszącym się do określonego typu kodeksu moralnego postępowania. Warto wiedzieć, że jest to monoteistyczna religia, o ile już ktoś traktuje buddyzm jako religię, niemniej jednak wiele jest tu elementów odrzucanych przez klasyczny system monoteistyczny, do nich niewątpliwie zaliczyć trzeba między innymi wiarę w istnienie nadprzyrodzonych mocy, istot, czy duchów powiedzmy takich jak niejakie dewy o niesamowitej sile i nieziemskich właściwościach.
Podczas charakterystyki buddyzmu warto także wspomnieć o tym, że reinkarnacja to temat na pewno budzący mieszane odczucia monoteistycznych wyznawców, którzy są zdania, że nie ma czegoś takiego jak drugie wcielenie, czyli właśnie reinkarnacja.

Warto zwrócić uwagę na to, że podczas gdy u katolików mowa o drugim życiu, jakie następuje po zbawieniu, w przypadku buddyzmu kolejna szansa na egzystencję naszej duszy to wspomniana wyżej reinkarnacja, czyli przemiana wcieleń. Być może z tego względu oraz na wyszczególnione we wstępie niniejszego tekstu wierzenia w dewy i inne nadprzyrodzone istoty, buddyzm określany jest zwłaszcza jako system wierzeń – przynajmniej jest tak na pierwszy rzut oka. Musimy jednakże wiedzieć, że w gruncie rzeczy nie jest nigdzie powiedziane, że buddyzm jest religią i w ogóle systemem wiary. Bardzo często to nic innego jak kodeks postępowania moralnego. Jeśli już odnosi się do niego pojęcie systemu wierzeń, to w znaczeniu religii nieteistycznej.
Autor artykułu: