Wśród wielu polskich miast znajduje się również Włocławek. Miasto to zalicza się do jednych z najstarszych w całej Polsce. To właśnie przez obecny Włocławek prowadziły niegdyś drogi, którymi dostać można było się do Gniezna oraz nad Bałtyk. We Włocławku znajduje się kilka interesujących obiektów sakralnych. Jednym z nich jest...